Uncategorized

/Uncategorized

หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้ววันนี้ สำหรับนิสิตใหม่ ปี 1 วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ [...]

By | 2019-02-11T12:34:36+00:00 February 11th, 2019|Uncategorized|0 Comments

อบรมจิตอาสา เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ วันที่ 22 มกราคม 2562

ประชาสัมพันธ์นิสิตทุกท่านเข้าร่วมอบรมจิตอาสา (หลัหสูตรประจำปี) รุ่นที่๑/๖๑ ในหัวข้อ "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์" ในวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา [...]

By | 2019-01-18T10:52:08+00:00 January 18th, 2019|Uncategorized|0 Comments