Uncategorized

/Uncategorized

BUUIC Apply Result

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง โดยวิทยาลัยนานาชาติ (เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ปฏิทินกิจกรรม

By | 2020-06-30T16:10:54+00:00 June 30th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Budget Plan – Fiscal Year 2564

รายรับ ประมาณการรายรับ2564 i-house ประมาณการรายรับ2564 รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 2564 i-house งบประมาณรายจ่าย 2564 [...]

By | 2020-06-07T18:23:36+00:00 June 2nd, 2020|Uncategorized|0 Comments

ihouse return

  ประกาศคืนเงินหอพัก ภาคฤดูร้อน 2562 เอกสารขอคืนเงินหอพัก ภาคฤดูร้อน 2562 ตัวอย่างเอกสาร ขอรับเงินคืน ภาคฤดูร้อน [...]

By | 2020-05-28T15:08:00+00:00 May 28th, 2020|Uncategorized|0 Comments

Announce for New Instructors

วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลดประกาศ)    

By | 2020-05-22T16:30:00+00:00 May 22nd, 2020|Uncategorized|0 Comments

BUUIC TCAS4 x Walkin

รับสมัครตรง  7 -20 พฤษภาคม นี้ ----> คลิก (กำหนดการรับสมัคร) รับสมัครผ่าระบบ TCAS 7 -20 [...]

By | 2020-05-08T10:53:31+00:00 May 8th, 2020|Uncategorized|0 Comments