News

/News

News

วิทยาลัยนานาชาติ รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

[ดาวน์โหลดประกาศ] ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่              / ๒๕๖๑ เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ครั้งที่  ๐๐๑ [...]

By | 2018-03-05T16:43:02+00:00 March 5th, 2018|Job Vacancy|0 Comments

The MoU Signing Ceremony between International College, Burapha University and Southern Cross University, Australia

The MoU Signing Ceremony between International College, Burapha University and [...]

By | 2018-01-22T22:22:55+00:00 January 22nd, 2018|News|0 Comments

Personality Training

วันที่ 25 มกราคม 2561 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในหัวข้อ "แต่งตัว แต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานยังไงให้ปัง [...]

By | 2018-01-09T10:38:10+00:00 January 9th, 2018|Student Activities|0 Comments

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่            / ๒๕๖๐ เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย -----------------  ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่ [...]

By | 2017-12-04T13:25:24+00:00 December 4th, 2017|Job Vacancy|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่            / ๒๕๖๐ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๐ [...]

By | 2017-11-29T10:51:01+00:00 November 29th, 2017|Job Vacancy|0 Comments

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่  ๐๐๓๘/ ๒๕๖๐ เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามประกาศวิทยาลัยนานาชาติ ที่ ๐๐๓๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ [...]

By | 2017-11-24T13:37:55+00:00 November 24th, 2017|Job Vacancy|0 Comments

วิทยาลัยนานาชาติรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่              / ๒๕๖๐ เรื่อง  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๐๐๕ / [...]

By | 2017-10-30T11:41:21+00:00 October 30th, 2017|Job Vacancy|0 Comments