Student Activities

//Student Activities

Student Activities

Personality Training

วันที่ 25 มกราคม 2561 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในหัวข้อ "แต่งตัว แต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานยังไงให้ปัง [...]

By | 2018-01-09T10:38:10+00:00 January 9th, 2018|Student Activities|0 Comments