หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

//หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หอพักนิสิตวิทยาลัยานานาชาติ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่แล้ววันนี้

สำหรับนิสิตใหม่ ปี 1 วิทยาลัยนานาชาติ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สัญญา 7 เดือน (มิถุนายน – ธันวาคม 2562)

  • Intensive English + ภาคต้น
ประเภทห้องพัก ค่าบำรุงห้องพัก ค่าไฟฟ้า และ

น้ำประปา

ค่าประกัน รวม (บาท)
2 21,000 3,220 2,000 26,220 / คน
3 14,000 3,220 2,000 19,220 / คน
4 14,000 3,220 2,000 19,220 / คน

 

สำหรับนิสิตใหม่ ปี 1 คณะอื่นๆ

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สัญญา 5 เดือน (กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562)

  • ภาคต้น
ประเภทห้องพัก ค่าบำรุงห้องพัก ค่าไฟฟ้า และ

น้ำประปา

ค่าประกัน รวม (บาท)
2 15,000 2,300 2,000 19,300 / คน
3 10,000 2,300 2,000 14,300 / คน
4 10,000 2,300 2,000 14,300 / คน

 

วิธีการสมัคร หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

  1. Download เอกสารใบสมัคร และกรอกข้อมูลที่ทราบให้ครบถ้วน
  2. ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง หรือ ส่งมาที่ Email: buuicdormitory@hotmail.com
  3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งวิธีการชำระเงิน
  4. ชำระเงินค่าห้องพักเต็มจำนวน และส่งหลักฐานการชำระเงิน
  5. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการจองห้องพัก แจ้งกำหนดการย้ายเข้า และวิธีการรับกุญแจ

หมายเหตุ: หอพักขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการห้องพัก นิสิตไม่สามารถเลือกเลขที่ห้องพักหรือชั้นได้ สำหรับนิสิตที่ไม่ระบุเพื่อนร่วมห้อง หอพักฯจะทำการเลือกห้องพักให้ตามความเหมาะสม

By | 2019-02-11T12:34:36+00:00 February 11th, 2019|Uncategorized|0 Comments

About the Author: