Personality Training

///Personality Training

Personality Training

วันที่ 25 มกราคม 2561 งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต ในหัวข้อ “แต่งตัว แต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานยังไงให้ปัง ไม่พังแน่นอน” นิสิตชั้นปีที่ 3-4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งที่เพจ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 https://www.facebook.com/Jobbuu60/

ข้อมูลโครงการ https://drive.google.com/file/d/1HJXeeke8gUbT6d58HJ2n_Cm9cfu6dTJs/view?usp=sharing

By | 2018-01-09T10:38:10+00:00 January 9th, 2018|Student Activities|0 Comments

About the Author: