หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต B.A.

/หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต B.A.
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต B.A. 2020-03-27T12:06:31+00:00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต B.A. 
สาขาวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ (Global Business Communication) 

การสื่อสารเป็นศาสตร์ที่สำคัญมากในวงการธุรกิจเพราะ  skills หรือทักษะที่จำเป็นที่สุด ของผู้บริหารคือ การสื่อสาร โลกธุรกิจทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่การพูดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นทุกอย่างทั้ง inner ข้างใน และจิตวิทยาในการพูด  ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในหลักสูตรนี้ การติดต่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

โอกาสในการทำงาน

  • นักธุรกิจ
  • นักประชาสัมพันธ์
  • ล่าม

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต B.A.
สาขาวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Communication Skills for HRD)

ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในธุรกิจคือ ทรัพยากรมนุษย์ ในหลักสูตร Communication Skills for HRD นี้ น้องๆ ทุกคนจะได้เรียนรู้ทักษะ เครื่องมือ ที่ใช้ในวงการ HRD ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การประเมินผลงาน การวางแผนและพัฒนาอาชีพ และการพัฒนาองค์กร

โอกาสในการทำงาน

  • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • ที่ปรึกษาทางทรัพยากรมนุษย์
  • พนักงานฝึกอบรมและพัฒนา
  • นักวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

ผู้ที่สนใจหลักสูตรนานาชาติสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ BUUIC’s Office
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 16.00
โทร 0-3810-2571
Hotline 0917956288
Facebook: @buuic
Line: @BUUIC

 เพิ่มเพื่อน 

Email: buuic@buu.ac.th