Uniform

Uniform 2017-10-13T16:03:52+00:00

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิตชาย

เครื่องแบบชุดพิธีการ

เครื่องแบบชุดปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.นิสิตชายแต่งกายในเวลาปกติ
1.1 เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ตแหลมไม่ติดกระดุม ไม่ต่อไหล่ สาบหน้ากว้าง 4 เซนติเมตร ไม่มีสาบหลัง มีกระเป๋าติดทางอกด้านซ้ายแขนสั้นหรือแขนยาว เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง
1.2 ผ้าผูกคอ ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีเทา ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ปลายแหลมมีตรามหาวิทยาลัย ปักด้วยไหมสีเหลืองทองตรงกลาง
1.3 เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำหรือน้ำตาลเข้มอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3.5×6 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
1.4 กางเกง ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ สีกรมท่า หรือสีน้ำตาล ทรงสุภาพ หรือทรงราชการ ไม่พับปลายขา
1.5 ถุงเท้า ถุงเท้าแบบสั้น สีสุภาพ
1.6 รองเท้า รองเท้าหุ้มส้น สีดำ ผูกเชือก

2.นิสิตชายแต่งกายในงานพิธีของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายเหมือนกับการแต่งกายในเวลาปกติ เว้นแต่
2.1 เสื้อ ให้ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง แขนยาวไม่พับแขน
2.2 กางเกง ให้ใช้ผ้าเกลี้ยงสีกรมท่า หรือสีดำ
2.3 ถุงเท้า สีดำ
2.4 รองเท้า หนังสีดำ หุ้มส้น ผูกเชือกไม่มีลวดลาย

เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนิสิตหญิง

1. นิสิตหญิงแต่งกายในเวลาปกติ
1.1 เสื้อ ทำด้วยผ้าสีขาวเกลี้ยง คอเสื้อแบบคอเชิ้ตปลายแหลม เดินตะเข็บคู่ไม่ต่อไหล่ สาบหน้ากว้าง 4 เซนติเมตร เดินตะเข็บคู่ตามขอบ ติดกระดุมทำด้วยโลหะสีเงินขนาด 1.6 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 5 ดุม แขนเสื้อสั้นเหนือศอก 6 เซนติเมตร ปลายแขนพับเข้าเดินตะเข็บคู่ หน้าอกด้านขวาติดเข็มตรามหาวิทยาลัยขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร
1.2 เข็มขัด ทำด้วยหนังเกลี้ยงสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้มอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดทำด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3.5×6 เซนติเมตร ดุนนูนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย
1.3 กระโปรง ทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีดำ สีกรมท่า สีเทา หรือสีน้ำตาล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ความยาวเหนือจากเข่าไม่เกิน 4 เซนติเมตร
1.4 รองเท้า รองเท้าหุ้มส้น สีดำหรือสีน้ำตาล

2.นิสิตหญิงแต่งกายในงานพิธีของมหาวิทยาลัย ให้แต่งกายเหมือนกับการแต่งกายในเวลาปกติ เว้นแต่
2.1 กระโปรงให้ใช้ผ้าเกลี้ยงสีกรมท่าหรือสีดำ
2.2 ถุงเท้าสีขาวแบบสั้น พับตรงข้อเท้า
2.3 รองเท้าหุ้มส้นสีดำ ขัดมัน ไม่มีลวดลาย