Charity Run

/Charity Run
Charity Run 2018-03-05T15:25:11+00:00

ชื่อโครงการ: เดิน – วิ่งการกุศล ฉลอง 15 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

BUUIC เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล (BUUIC Charity Run)

คือ การจัดงานเดิน – วิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และการประสานงานการจัดกิจกรรม โดยนิสิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ วราภรณ์  ธีรศักดิ์

วัตถุประสงค์การจัดโครงการ

 1. เพื่อให้นิสิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดกิจกรรมโดยใช้ความรู้จากการศึกษา ในรายวิชาทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความสมัครสมาน สามัคคี รวมใจเป็นหนึ่ง และนำความรู้ที่ศึกษามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 2. เพื่อเป็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน – วิ่ง
 4. เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทยให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
  (หนังสือขอรับบริจาค)(หนังสือขอบริจาค)

Project objectives:

 1. To conduct a fund raising project. The proceeds of the run will go to Koh Chan hospital in Chonburi. Koh Chan hospital is a small hospital located in a remote area which is about 50-60 km from BUU. Their medical equipment is not in good condition and not enough to give medical service to the patient. Therefore, new equipment will be bought using the proceeds.
 2. To celebrate 15th anniversary of the Burapha University International College’s establishment.
 3. To raise awareness and encourage students, faculty members, and staff both Thai and foreigners to understand the importance of exercise for health by walking or running.
 4. To utilize the knowledge and skills creatively and effectively as the organizers, the 2nd year B.A. students from Burapha University International College, study the Interpersonal Skills course.

 

ควบคุมการทำงานโดย: นิสิต สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

กำหนดวันจัดงาน: วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561

Date of Events: Saturday, March 31st, 2018

 

ปล่อยตัวนักวิ่ง:  เวลา 06.00 – 09.00 น.

Release the runner: 06.00 – 09.00 a.m.

 

สถานที่จัดงาน: จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ดูได้จากแผนที่)

Venue:  The Start and the Finish Line are at International College Burapha university

 

เส้นทางการวิ่ง: ระยะทาง 6 กิโลเมตร จุดปล่อยตัว (START)  จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา – เลี้ยวซ้ายออกทางโรงพยาบาลม.บูรพา – เจอวงเวียนบางแสนแล้วเลี้ยวขวา – วิ่งผ่าน The Tide Resort – วิ่งผ่าน Bangsaen Heritage –  และกลับตัว ณ จุด Check Point – วิ่งตรงไปยังหาดวอนนภา – เลี้ยวซ้ายเข้าบางแสนซอย 8 – วิ่งตรงไปและเลี้ยวซ้ายบริเวณประตูโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ –  วิ่งเข้าเส้นชัยที่วิทยาลัยนานาชาติ

Route:  The distance is 6 km. Starts from BUUIC – Gate of Burapha Hospital – Turn right roundabout –  Pass the Tide Resort and Bangsaen Heritage – Continue running on Wonnapha Beach Road – Turn left at Bangsaen Soi 8 – Turn right at the end of the alley – Turn left at Satit Piboonbumpen Gate Burapha University Gate – Finish line.

 

ระยะเวลาการรับสมัคร: วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

Application Period: February 19th – March 2nd, 2018

 

สถานที่รับสมัคร:  สมัครออนไลน์ได้ทาง Facebook: BUUIC Charity Run

How to apply: The applicant can apply online via Facebook: BUUIC Charity Run

Registration link (ลิงก์ใบสมัคร) https://goo.gl/forms/8UITtsAFXNcsqRxG3

 

วิธีเลือกขนาดเสื้อวิ่ง: ผู้สมัครสามารถเลือกขนาดของเสื้อได้ ตั้งแต่ขนาด  XS – XXXL

How to choose the size of the shirt: The applicant can choose the size of the shirt from size XS – XXXL.

 

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร:  300 บาท/ท่าน  (รวมค่าเสื้อวิ่ง เหรียญรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มภายในงาน)

Application Fee: 300 Baht/person (including T-shirt, medal, food, and beverage)

 

วิธีการชำระเงิน: ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครด้วยการมาจ่ายได้ที่บูธ BUUIC Charity Run ใต้หอพักวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ติดกับ Lawson Minimart) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้สมัครสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 15:30 – 18:30 น.
 2. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน กับทางทีมงาน BUUIC Charity Run เพื่อตรวจสอบหารายชื่อ ( ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมาชำระเงินเองได้ สามารถฝากคนรู้จักมาชำระแทน โดยสามารถแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือ ถ่ายรูปบัตรประชาชนมาได้)
 3. หลังจากการชำระเงินแล้ว ผู้สมัครจะได้รับ “ใบรับเสื้อ” เพื่อนำมารับเสื้อในวันที่ทางทีมงาน BUUIC Charity Run ได้กำหนดไว้

Payment Method: Applicants can walk in to complete the payment at BUUIC Charity Run booth, International College Residency (i-House) at Burapha University International College (next to LAWSON MINI MART) with the following process.

 1. The applicants can complete the payment on Monday 26th February – Friday 2nd March

From 15:30 – 18:30.

 1. Show the ID card with BUUIC Charity Run Team to check for the name (In case that the participant cannot come and complete the payment, the applicant can ask acquaintance to pay for the applicant by showing the copy of ID card or the picture of applicant’s ID card)
 2. After complete the payment, the application will receive the “shirt pickup ticket” to show the staff on the shirt receiving day.

 

วิธีการมารับเสื้อและเบอร์วิ่ง:  ผู้สมัครสามารถมารับเสื้อได้ที่บูธ BUUIC Charity Run ใต้หอพักวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา (ติดกับ Lawson Minimart) โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้สมัครสามารถมารับเสื้อได้ตามวันและเวลาดังนี้
 • วันเสาร์ที่ 24 และ วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม   ตั้งแต่เวลา 10:00 – 15:30
 • วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม  ตั้งแต่เวลา 16:00 – 20:00
 • วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 04:30 – 05:30
 1. แสดง “ใบรับเสื้อ” ที่ได้ในวันชำระเงินกับทีมงาน BUUIC Charity Run พร้อมรับเสื้อและเบอร์

When to get the t-shirt and BIB: Applicants can pick up the shirt and the running number by a walk into BUUIC Charity Run booth, International College Residency (i-House) of Burapha University International College (next to LAWSON MINI MART) with the following process.

 1. The applicants can pick up the shirt as the following date
 • Saturday 24 March to 25 March Time: 10:00 – 15:30
 • Friday 30 March Time: 16:00 – 20:00
 • Saturday 31 March Time: 04:30 –05:30
 1. Show the shirt pickup ticket to the staff and get the shirt and running number

 

ถ้วยรางวัลและเหรียญที่ระลึก:

ผู้สมัครชายไม่จำกัดอายุ ที่เข้าเส้นชัย ในลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับถ้วยรางวัล

ผู้สมัครหญิงไม่จำกัดอายุ ที่เข้าเส้นชัยในลำดับที่ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัล

Trophies and medals:

Male runners (Overall) who finish 1st – 5th will receive trophies

Female runners (Overall) who finish 1st – 5th will receive trophies

 

ช่องทางการบริจาคด้านอื่นๆ: เจ้าหน้าที่จะทำการตั้งจุดรับบริจาคบริเวณ สวนนันทนาการ, แหลมทอง,  Walking Street และ สถานที่อื่นๆ  และ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม BUUIC Charity Run ได้ ท่าน สามารถสนับสนุนเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี หรือสนับสนุนเสื้อเดิน – วิ่ง ได้ในราคา 250 บาท

Other donation channels: A donation areas are at BUU’s Recreation Park, Laemthong, Walking Street and other places. If you cannot attend the charity walk-run event, you can support donations to purchase medical equipment for Koh Chan Hospital. Koh Chan District, Chonburi Province or purchase walking-running T-shirt at 250 THB

การบริการ:

 • บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการงานเดิน – วิ่งการกุศล
 • ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 • บริการคณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 • เจ้าหน้าที่เทศบาลแสนสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จากสถานีตำรวจแสนสุข อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางวิ่งไป – กลับ

Services:

 1. We will provide drinking water at every 1.5 km of the running track.
 2. We will provide breakfast, drinks, and other services after the finish line.
 3. Health Check-up service by professional nurses and ambulance car.
 4. Saensuk Municipal Officer and traffic police from Saensuk Police Station will escort along the run.

 

กําหนดการ วันที่ 31 มีนาคม 2561:

04:30                              เปิดงาน

04:30 – 05:00               เปิดให้ผู้สมัครรับเสื้อ และ ฝากของ

05:30 – 05: 45               กิจกรรม Warm Up จาก ทีม American Cheer วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

05:45 – 05: 55                ประธานในพิธี ฯ กล่าววัตถุประสงค์ และกล่าวเปิดงาน

06:00                               ปล่อยตัวนักวิ่ง

08:00 – 09:00               พิธีมอบรางวัล และปิดกิจกรรม

The schedule for March 31, 2018:

04:30                            Open the event

04:30 – 05:30           The applicants pick up shirt and use depository service if needed

05:30 – 05:45            Warm up activity by American Cheer of Burapha University International College

05:45 – 05:55             President of the ceremony state the purposes of the event

06:00                            Start the run

08:00 –09:00             Awarding Ceremony and closing remarks