มาตรการช่วยเหลือนิสิตหอพักวิทยาลัยนานาชาติ คืนเงิน ภาคต้น 2564

Home > มาตรการช่วยเหลือนิสิตหอพักวิทยาลัยนานาชาติ คืนเงิน ภาคต้น 2564

มาตรการช่วยเหลือนิสิตหอพักวิทยาลัยนานาชาติ คืนเงินเต็มจำนวน ภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตที่ไม่ได้รับกุญแจและไม่ได้เข้าพักตลอดภาคการศึกษา